Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
NGÀY GIA ĐÌNH 2019 NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017
HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017 Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái
NGÀY GIA ĐÌNH 2017 TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 

BẠN NÓI... CHÚA NÓI…

 
Bạn nói: “Điều đó không thể được”
Chúa nói: Mọi sự đều có thể.
(Luca 18,27)
 
Bạn nói: “Tôi mệt quá rồi”
Chúa nói: Ta sẽ cho con nghỉ ngơi.
(Mátthêu 11,28-30)
 
Bạn nói: “Chẳng ai thực lòng yêu tôi”
Chúa nói: Ta yêu con.
(Gioan 3,1 6 & Gioan 3,34 )
 
Bạn nói: “Tôi không thể tiếp tục”
Chúa nói: Ơn Ta đủ cho con.
(II Côrintô 12,9 & Tv. 91,15)
 
Bạn nói: “Tôi không thể hình dung ra điều gì”
Chúa nói: Ta sẽ dẫn dắt con từng bước.
(Châm ngôn 3,5- 6)
 
Bạn nói: “Tôi không thể làm được điều đó”
Chúa nói: Con có thể làm được mọi chuyện.
(Philípphê 4,13)
 
Bạn nói: “Tôi không thể”
Chúa nói: Ta có thể.
(II Côrintô 9,8)
 
Bạn nói: “Không bõ công”
Chúa nói: Thực đáng công.
(Rôma 8,28 )
 
Bạn nói: “Tôi không thể tha thứ cho tôi”
Chúa nói: Ta tha cho con.
(I Gioan 1,9 & Rôma 8,1)
 
Bạn nói: “Tôi không thể lo liệu được”
Chúa nói: Ta sẽ cung cấp cho con mọi nhu cầu.
(Philípphê 4,19)
 
Bạn nói: “Tôi sợ”
Chúa nói: Ta không cho con tinh thần sợ hãi.
(II Timôthê 1,7)
 
Bạn nói: “Tôi luôn lo lắng và  nản lòng”
Chúa nói: Hãy ký  thác mọi lo âu cho Ta.
(I Phêrô 5,7)
 
Bạn nói: “Tôi không đủ thông thái”
Chúa nói: Ta cho con khôn ngoan.
(I Côrintô 1,30)
 
Bạn nói: “Tôi cảm thấy đơn độc”
Chúa nói: Ta không bao giờ bỏ con hoặc quên con.
(Do thái 13,5)
 
(Dịch từ một món qùa “souvenir” được tặng trong chuyến
đến Phi Luật Tân chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô 14-19/01/2015)

Jos. Nguyễn Hùng Cường

 
-------------------

YOU SAY… GOD SAYS…

You say: "It's impossible"
God says: All things are possible (Luke 18:27)
You say: "I'm too tired"
God says: I will give you rest (Mat.11:28-30)
You say: "Nobody really loves me"
God says: I love you (John 3:16 & John 3:34)
You say: "I can't go on"
God says: My grace is sufficient (II Corinthians 12:9 & Psalm 91:15)
You say: "I can't figure things out"
God says: I will direct your steps (Proverbs 3:5-6)
You say: "I can't do it"
God says: You can do all things (Philippians 4:13)
You say: "I'm not able"
God says: I am able (II Corinthians 9:8)
You say: "It's not worth it"
God says: It will be worth it (Roman 8:2)
You say: "I can't forgive myself"
God says: I Forgive you (I John 1:9 & Romans 8:1)
You say: "I can't manage"
God says: I will supply all your needs (Philippians 4:19)
You say: "I'm afraid"
God says: I have not given you a spirit of fear (II Timothy 1:7)
You say: "I'm always worried and frustrated"
God says: Cast all your cares on ME (I Peter 5:7)
You say: "I'm not smart enough"
God says: I give you wisdom(I Corinthians 1:30)
You say: "I feel all alone"
God says: I will never leave you or forsake you (Hebrews 13:5)
 
 
 


Lời Nguyện Đầu Năm (31/1/2019)

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Năm C (4/1/2019)

Mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa (16/12/2018)

Một số việc cần làm để có một Mùa Vọng ý nghĩa (30/11/2018)

Thư gửi Thầy Cô! (22/11/2018)

Đức Hiếu Hòa nơi các Thánh Tử Đạo (9/11/2018)

Thư các nghị phụ gởi giới trẻ (30/10/2018)

ĐGH Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2018 (19/10/2018)

Cầu nguyện với chuỗi tràng hạt mân côi (29/9/2018)

Vài phút thinh lặng Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B - Hãy Mở Ra (8/9/2018)

Một năm mới bắt đầu (1/1/2015)

Lý do tôi yêu Giêsu (24/12/2014)

10 Bí Quyết Hạnh Phúc Hàng Đầu Của Đức Thánh Cha Phanxicô (12/12/2014)

Kế hoạch Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh (28/11/2014)

Tạ ơn (26/11/2014)

Lá Thư Gửi Thầy (15/11/2014)

Hoa trắng thôi cài trên áo tím (5/11/2014)

Điều khác biệt (31/10/2014)

Chúa Thánh Thần ở đâu? (20/10/2014)

Tĩnh tâm là như thế ư? (9/10/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn