Trang chủ » MÙA VỌNG 2018

Ngày 02/12/2016 – Thứ 6 sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Ngày 03/12/2016 – Thứ 7 sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Ngày 04/12/2016 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 05/12/2016 – Thứ 2 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 06/12/2016 – Thứ 3 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 07/12/2016 – Thứ 4 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 08/12/2016 – Thứ 5 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Ngày 09/12/2016 – Thứ 6 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 10/12/2016 – Thứ 7 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Ngày 11/12/2016 – Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 12/12/2016 – Thứ 2 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 13/12/2016 – Thứ 3 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 14/12/2016 – Thứ 4 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 15/12/2016 – Thứ 5 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Ngày 16/12/2016 – Thứ 6 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 17/12/2016 – Thứ 7 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Ngày 18/12/2016 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng Ngày 19/12/2016 – Thứ 2 sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng Ngày 20/12/2016 – Thứ 3 sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng Ngày 21/12/2016 – Thứ 4 sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng Ngày 22/12/2016 – Thánh Lễ nửa đêm
Ngày 23/12/2016 – Mừng Đại Lễ Phục Sinh Ngày 24/12/2016 – Mừng Đại Lễ Phục Sinh          


Mùa Vọng (ad-venio, trong tiếng La Tinh có nghĩa là Tiến đến,
tiếng Anh là “to come to”). Mùa Vọng  khởi đầu Năm Phụng Vụ và trải dài 4 Chúa Nhật trước Lễ Chúa Giáng Sinh. Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn và con tim để đón chờ Chúa đến lần thứ hai trong ngày Cánh Chung. Thực tế hơn là kỷ niệm biến cố Giáng trần Cứu đời của Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Anh chị em hãy làm cho Mùa Vọng này trở nên ý nghĩa và thánh đức bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Đề nghị các gia đình, có thể được, hãy làm một số việc gợi ý như sau:


Bấm vào để xem
Bấm vào để xem
Bấm vào để xem
Bấm vào để xem
Bấm vào để xem

  * Xin mời bấm vào lịch hàng ngày để xem bài suy niệm